EXPO ADATVÉDELEM

Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy az SBS Kft. 2018.11.27-i Automata alapanyagtároló ünnepélyes átadóján, mely sajtó nyilvános esemény, kép- és videofelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplő személyek. Ezen anyagokat az alábbi médiafelületeken tervezünk nyilvánosságra hozni:

www.sbskft.hu, www.facebook.com/sbskft, valamint az SBS Kft. cégbemutató szórólapjai és belső promóciós felületei.

A rendezvény területére történő belépéssel (aláíró jegyzék) jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy kép- illetve videofelvétel készülhet Önről, amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Adatkezelő megnevezése:                        SBS Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                  10-09-022636

Adatkezelő székhelye:                               3358 Erdőtelek Fő út Kalász tanya 0340/1. Hrsz.

Adatkezelő e-elérhetősége:                     sbskft@sbskft.hu

Adatkezelő képviselője:                            Balogh László (ügyvezető)

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:                1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                            06 1 391 1400    

Fax:                                  06 1 391 1410

E-mail:                             ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                            http://www.naih.hu